DUCTILE CAST IRON 20KGf/㎠ Y-TYPE STRAINER RF. FLANGED RF-TYPE
           
         
           
    사 양
적용범위 : 증기, 기체, 액체, 등 각종 유체
적용압력 : 20KGf/㎠ 이하
최고사용온도 : 220℃
     
           
               
         
         
         
           
           
   
   
  ※ 300Ø 이상은 주문제작합니다.